Увага! Центр працює з 8.00 до 16.00, в зв'язку з комендантською годиною.

Правила внутрішнього розпорядку

Шановні пацієнти та відвідувачі! Основною нашою метою є турбота про Ваше здоров’я та забезпечення Вам максимального комфорту. Нашими з Вами спільними зусиллями можливо досягти найкращого результату. Адміністрація КНП «ЦПМСД № 1» КМР звертається з проханням до Вас стосовно дотримання наступних Правил, що діють в нашому Центрі.

I. Загальні положення

 1. Ці Правила регламентують внутрішній режим, особливості перебування та медичного обслуговування клієнтів та пацієнтів в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради.
 2. Наш Центр працює:
  - Понеділок - п’ятниця з 7.00 до 18.00;
  - Субота з 7.00 до 14.00.
 3. Для надання консультативної допомоги, в суботу поза часом роботи амбулаторій, неділю та святкові дні в амбулаторіях 2 та 5 працюють чергові кабінети:
  - Субота з 14.00 до 18.00;
  - Неділя та святкові дні з 8.00 до 12.00.
 4. При зверненні до Центру з метою медичного обслуговування дорослі та діти з 14 років, повинні надати паспорт або інший документ, що підтверджує їх особу.
 5. За допомогою паспорта можливо беззаперечно встановити та ідентифікувати людину для захисту її персональних даних від сторонніх осіб, попередження витоку інформації та неправомірного її використання; внесення правильних та достовірних відомостей про неї.
 6. У випадку, якщо медичні послуги надаються дітям до 14 років та/або недієздатнім особам, законні представники повинні надати документ, який підтверджує цих осіб, а також документ, що підтверджує законне представництво таких пацієнтів.
 7. Якщо діти до 14 років приходять на прийом не з законними представниками, а з інщими особами, ті в свою чергу повинні мати довіреність від законних представників (одного з батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників) на представлення інтересів пацієнта в Центрі.
 8. Бабусі, дідусі, брати, сестри та інші родичі, при відсутності у них довіреності від законних представників на представлення інтересів неповнолітнього пацієнта в Центрі, не можуть приймати рішення у будь-яких питаннях пов’язаних, з наданням медичної допомоги.
 9. Всі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення клієнтів та пацієнтів приймаються усно/письмово адміністрацією Центру, до якої можна звернутися за адресою: (вул. Дніпровська, б. 17, 4-тий поверх, кабінет № 407 - приймальня).

II. Запис на прийом

 1. В Центрі здійснюється попередній запис на прийом до сімейного лікаря, лікаря-терапевта, лікаря-педіатра:
  1.  Якщо у Вас є декларація, записатися можна наступним чином: - Записатися на прийом до лікаря в режимі «онлайн» через Сервіс «МійМедКабінет» за допомогою інтернету (mymedcabinet.com.ua) та через мобільний додаток «Мій МедКабінет». - Зателефонувати в реєстратуру до потрібної амбулаторії. - Самостійно звернутися до реєстратури потрібної амбулаторії та записатися до свого сімейного лікаря, лікаря-терапевта, лікаря- педіатра.
  2.  Якщо у Вас немає декларації записатися можна тільки двома способами: - Зателефонувати в реєстратуру до потрібної амбулаторії. - Самостійно звернутись до реєстратури потрібної амбулаторії та записатись до свого сімейного лікаря, лікаря-терапевта, лікаря- педіатра.
 2. Попередній запис проводиться на всі дні тижня (окрім неділі).
 3. Для того, щоб попасти на прийом до свого сімейного лікаря, лікаря- терапевта, лікаря-педіатра, пацієнтам обов’язково потрібно попередньо записатись на прийом.
 4. Попередній запис допомагає пацієнтам своєчасно потрапити на прийом до свого сімейного лікаря, лікаря-терапевта, лікаря-педіатра та зменшує черги.
 5. Якщо пацієнти не записались на прийом, а їм потрібна невідкладна допомога, необхідно звернутись до реєстратури або зателефонувати лікарю, з яким заключено декларацію, щоб вирішити це питання.
 6. Якщо лікар, з яким заключено декларацію, не відповідає, телефонуйте завідувачу амбулаторії (телефон вказаний на сайті).
 7. Якщо пацієнти попередньо не записалися на прийом, Центр не може гарантувати їм, що вони будуть оглянуті лікарем, з яким вони заключили декларацію.
 8. Після запису пацієнт повинен прийти на прийом у визначений при записі день та час.
 9. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час або необхідно скасувати візит, просимо нашіх пацієнтів завчасно повідомити про це реєстратуру обраної амбулаторії.
 10. Час початку прийому, визначеного при записі, може відбуватися з невеликим очікуванням, у зв’язку з різною складністю патологій та різною тривалістю консультацій, які можуть перевищувати передбачуваний відрізок часу, який виділяється на прийом.
 11. В разі незапланованої відсутності лікаря або інших непередбачуваних обставин, реєстратори амбулаторій попередять про це пацієнтів особисто або за контактним телефоном, який був вказаний при записі на прийом. При цьому, за бажанням пацієнтів, запис можна перенести на інший зручний для них час в залежності від завантаженості графіку прийому лікаря.

III. Оформлення документів на пацієнтів

 1. На кожного пацієнта Центру оформлюється медична документація, затверджена наказами.
 2. Вся обліково-статистична та інша документація, що стосується медичної діяльності Центру або пов'язана з лікуванням пацієнта, є власністю Центру, де зберігається відповідно до термінів і вимог, передбачених чинним законодавством України.
 3. Вся обліково-статистична та інша документація, що стосується медичної діяльності Центру або пов'язана з лікуванням пацієнта, є власністю Центру, де зберігається відповідно до термінів і вимог, передбачених чинним законодавством України.
 4. Медичні карти амбулаторного хворого ф. № 025/о та історії розвитку дитини ф.112/0 обов’язково повинні зберігатися в реєстратурах амбулаторій та є власністю Центру.
 5. Кожен пацієнт (його представник із належним чином оформленими повноваженнями) має право на ознайомлення з медичною документацією.
 6. Кожен пацієнт (уповноважений його представник) зобов'язаний повідомити медичному персоналу Центру достовірну інформацію про стан свого здоров'я (стан здоров’я особи, представником якої він є), та інформацію про свої персональні дані (та/або персональні дані особи, представником якої він є), в іншому випадку з Центру знімається юридична відповідальність за виникнення позаштатних ситуацій у лікуванні або зниження його ефективності.

IV. Вибір лікаря

 1. Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років, і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
 2. Пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання Центру, як надавачу медичних послуг, декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. 
 3. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта.
 4. Амбулаторна медична допомога надається пацієнтам, які заключили декларацію з лікарями нашого Центру.
 5. Пацієнти, які не обрали лікаря, але перебувають у невідкладному стані, можуть отримати первинну медичну допомогу в години роботи Центру.

V. Особливості медичного обслуговування

 1. Всі медичні втручання здійснюються відповідно до затверджених нормативів (стандартів) МОЗ України.
 2. Будь-які медичні послуги надаються пацієнтам за наявності письмової інформованої згоди відповідно до вимог чинного законодавства України. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, така згода надається їх законними представниками (медичні послуги таким пацієнтам надаються за обов’язкового супроводу його законних представників).
 3. Тестування на ВІЛ особам від 14 років і старше проводиться добровільно, за наявності усвідомленої інформованої згоди.
 4. Пацієнтам від 15 до 18 років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків або інших законних представників.
 5. До проведення медичного втручання пацієнти мають змогу отримати відповіді на запитання, пов'язані з медичним втручанням, роз'яснення переваги лікування, запропонованого лікарем.
 6. У випадку, коли пацієнт відмовляється від запропонованого лікування, він обов’язково надає лікарю письмове підтвердження цього факту.
 7. Відповідно до частини третьої та четвертої статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення. Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого в разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

VI. Права та обов’язки пацієнтів

 1. При перебуванні та медичному обслуговуванні у Центрі пацієнти мають усі права, що передбачені чинним законодавством України, у т.ч. на: інформацію, вибір лікуючого лікаря, якість та безпеку медичних послуг і допомоги, медичну таємницю та конфіденційність інформації, погодження та відмову від медичних втручань, ознайомлення з медичною документацією.
 2. В осінньо-зимовий період пацієнти або клієнти зобов'язані залишити верхній одяг, великі валізи, згортки тощо у гардеробі.
 3. Пацієнт повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу, інших пацієнтів та відвідувачів Центру, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь–яких проявів агресії. Поведінка пацієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
 4. Пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння, Центр має право відмовити в наданні медичних послуг, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.

З повним текстом Правил внутрішнього розпорядку (правил перебування пацієнтів)в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради пацієнти та відвідувачі можуть ознайомитися в доступних для ознайомлення місцях амбулаторій Центру або на сайті.